Maak kennis met Orcazine

Van gevreesd en gehaat naar geliefd, vereerd en bewonderd. De mensheid is al eeuwen gefascineerd door orka’s. En nu is er ook een magazine over deze schitterende dieren. Gemaakt voor én door mensen die hun passie voor orka’s en hun leefomgeving willen delen met de rest van de wereld.

Orcazine is een uniek en onafhankelijk platform dat wereldwijd beschikbaar is in het Engels en Nederlands. De online artikelen zijn gratis te lezen op alle devices. Orcazine is ook als paperback en Kindle e-book te bestellen op Amazon. In deze papieren versie zijn extra artikelen en foto’s te vinden. Als particulier, niet-commercieel, initiatief is Orcazine volledig afhankelijk van vrijwilligers en sponsoren. Ook jouw hulp is dus altijd welkom

Voor wie is Orcazine?
Wij zijn een magazine voor ‘orcaholics’ maar we willen tevens het brede publiek bereiken. Onze doelgroep bestaat dus uit zeer uiteenlopende mensen. Allen hebben één ding gemeen: interesse in orka’s.

alinealijn

Missie & Kenmerken

 • Het juist informeren van het bredere publiek over orka’s en verwante onderwerpen door boeiende artikelen en mooie beelden te presenteren in een verrassend design
 • Bewustzijn en betrokkenheid opwekken bij de lezers om bescherming en onderzoek van orka’s te kunnen bevorderen
 • De mogelijkheid bieden voor schrijvers, fotografen en illustratoren om hun passie voor orka’s te delen met de rest van de wereld
 • Een online blog te lezen via computer, tablet of smartphone
 • Ook als papieren magazine te bestellen via Amazon print-on-demand service (minimale ecologische belasting)

alinealijn

Blog & Magazine

We hebben de inhoud van Orcazine gerubriceerd in vijf categorieën:

 • Wereldwijd
 • Noord Atlantische Oceaan
 • Noordelijke Grote Oceaan
 • Zuidelijk halfrond
 • Overige

De categorieën worden continue aangevuld met nieuwe artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld informatie over een specifieke populatie, reisverslagen en bijzondere gebeurtenissen.

alinealijn

De mensen achter Orcazine

De hoofdredactie bestaat uit:

 • Leonard Boekee is van kinds-af-aan geïnteresseerd in orka’s. Hij maakt digitale illustraties van deze dieren en heeft ook enkele artikelen geschreven. Met zijn achtergrond als grafisch vormgever kan hij zich helemaal uitleven op de indeling en het design van Orcazine. Leonard is ook de initiatiefnemer van Orcazine. Leonard is te bereiken via leonard@orcazine.com
 • Annemieke Podt heeft een Master in Biologie behaald met een specialisatie in gedragsecologie. Tijdens haar studie heeft ze onderzoeksprojecten over Noorse en IJslandse orka’s uitgevoerd. Daarnaast heeft Annemieke diverse reizen gemaakt om orka’s te zien en fotograferen (Instagram) en doet ze foto-identificatieonderzoek naar bruinvissen. Annemieke is te bereiken via annemieke@orcazine.com

 

Artikelen worden ook geschreven door andere auteurs. Ook voor beeldmateriaal zijn we veelal afhankelijk van de medewerking van organisaties en andere mensen. En natuurlijk mogen we de hulp van onze vertalers niet vergeten.

alinealijn

gevangenschap

Wat vindt Orcazine van orka’s in gevangenschap?

Om misverstanden te voorkomen geven wij als redactie in een aantal kernpunten onze mening over orka’s in gevangenschap en hoe we daar in Orcazine mee omgaan.

Onze mening:

 • Orka’s horen niet in gevangenschap, mede door hun intelligentie, hun complexer sociale structuren en de diverse welzijnsproblemen die zich in gevangenschap voordoen. Het vangen van wilde orka’s met het doel ze te houden in gevangenschap keuren wij af en wij vinden het niet wenselijk met orka’s in gevangenschap te fokken om deze populatie in stand te houden.
 • De nog levende orka’s in gevangenschap moeten een zo goed mogelijke verzorging krijgen en parken moeten streven naar veel meer ruimte en veel stimulatie. Het welzijn van de orka’s moet boven de commerciële belangen gaan. Zo zijn wij tegen het solitair houden van orka’s en het uit elkaar halen van moeders en kinderen om commerciële redenen. 
 • Wij zouden graag zien dat parken de focus verleggen van entertainment naar echte educatie en bescherming, zoals ook al bij veel dierentuinen gebeurt. Op die manier kan een orka in gevangenschap zorgen voor fascinatie en respect voor de gehele soort. Bezoekers moeten de hele dag orka’s kunnen observeren, niet alleen tijdens shows.
 • Veel mensen hebben alleen de mogelijkheid om orka’s in gevangenschap te zien. Doordat mensen orka’s in het echt kunnen zien gaan ze er hopelijk meer van houden, willen ze er meer over leren en zullen ze zich eerder inzetten om de wilde soortgenoten te beschermen. Parken zouden moeten focussen op deze verandering in bewustwording, in plaats van entertainment.
 • Orka’s terugzetten in het wild is in veel gevallen niet mogelijk of heel duur. Dat geld kan beter besteed worden aan de bescherming van de wilde soortgenoten.
 • Wij zouden graag zien dat zeedierenparken en onderzoekers meer met elkaar samenwerken om de dieren in gevangenschap een beter leven te kunnen bezorgen en tegelijkertijd de bescherming van de wilde orka’s te bevorderen. Het is wenselijk dat parken met orka’s gestimuleerd worden om (financieel) bij te dragen aan onderzoek naar wilde orka’s, al begrijpen wij het als sommige onderzoekers dit geld liever niet aannemen.


Uitwerking:

 • Orcazine is onafhankelijk en op geen enkele manier verbonden aan een organisatie of instelling die orka’s in gevangenschap houdt. Orcazine wordt gemaakt door mensen die gefascineerd zijn door orka’s en die streven naar meer bescherming en kennis van de soort en het leefgebied.
 • Orcazine is geen promotor van gevangenschap of onderdeel van de anti-gevangenschaps lobby. Onze standpunten zijn reëel en gematigd. De inhoud van Orcazine zal daar ook bij aansluiten.
 • Orcazine schrijft voornamelijk over orka’s in het wild, maar zal ook onderwerpen bevatten die met gevangenschap te maken hebben.
 • Orcazine streeft naar samenwerking tussen alle instanties en personen die met orka’s te maken hebben. De enige manier om het leven van orka’s in gevangenschap te verbeteren is door open, eerlijk en in vertrouwen met elkaar in gesprek te blijven en samen aan oplossingen te werken, hoe moeilijk dat soms lijkt.

Dit is in het kort ons standpunt ten opzichte van orka’s in gevangenschap. We weten dat het soms zeer moeilijk is om een objectief oordeel te kunnen vormen. Zeedierenparken en anti-gevangenschapsorganisaties hebben ieder zo hun eigen, wellicht selectieve interpretatie van de feiten, waardoor miscommunicatie kan ontstaan en men het niet zomaar met elkaar eens zal zijn. We hebben onze bovenstaande mening gebaseerd op onze eigen intuïtie. Maar vooral op de enorme kennis en ervaring van vele gerespecteerde mensen die hun leven wijden aan onderzoek naar orka’s en die dat respectvol willen delen met iedereen die van orka’s houdt, ongeacht in welke situatie zij verkeren.

Het is voor ons niet mogelijk om iedereen tevreden te stellen, omdat er zulke uiteenlopende meningen zijn over gevangenschap. Wij respecteren die verschillende meningen en hopen dat toekomstige lezers ons standpunt ook zullen respecteren en zullen genieten van de blog en het magazine.